Home         Book Reviews         Business Trips        Technical Visits        About Me
Wut Sookcharoen
Book Reviews by วุฒิ สุขเจริญ
 
46 Ways to Raise Prices Without Losing Sales Title: 46 Ways to Raise Prices Without Losing Sales
Author: Marlene Jensen
My Rating: 46 Ways to Raise Prices Without Losing Sales
 
 

Summary
          หนังสือ 46 วิธีในการขึ้นราคาโดยที่ไม่เสียลูกค้าไป มีเนื้อหาถูกแบ่งออกเป็น 9 ตอน ดังนี้
 
  Section I เป็นการหาโอกาสจากการที่คู่แข่งขึ้นราคา โดยเราต้องศึกษาว่าสินค้าอะไรของเรา 10-15 รายการที่สร้างรายได้กำไรสูงสุดให้เรา และ10-15 รายการที่สร้างกำไรสูงสุดให้เรา และทำการสำรวจราคาของสินค้าเหล่านี้เทียบกับคู่แข่ง เพื่อให้ราคาสามารถแข่งขันได้ โดยเราอาจต้องปรับราคาตาม ไม่เช่นนั้นหากราคาเราต่ำกว่าคู่แข่งมาก ๆ คู่แข่งเสียลูกค้าไปอาจตัดสินใจลดราคาลง โดยผู้เขียนแนะนำให้ทำ Break-even Analysis เพื่อศึกษาผลกระทบจากการปรับราคา

Section II เป็นการขึ้นราคาโดยเปลี่ยนกลุ่มลูกค้า ผู้เขียนแนะนำให้แบ่งลูกค้าเป็นกลุ่ม ๆ เช่น A, B, C, D ซึ่งกลุ่ม A เป็นกลุ่มที่สร้างกำไรให้กับบริษัท โดยเราต้องทำการตลาดกับกลุ่ม A และลดการทำการตลาดกับกลุ่มที่ไม่สร้างกำไร

Section III เป็นเทคนิคการขึ้นราคา เช่น การขึ้นราคาโดยคำนึงถึงตัวเลขทางจิตวิทยา ต้องคำนึงถึงประเภทสินค้าและตราสินค้าของเรา ต้องคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า การชดเชยในรูปแบบต่าง ๆ เมื่อมีการขึ้นราคา

Section IV การขึ้นราคาร่วมกับการปรับสินค้า เช่น บรรจุภัณฑ์ ทำสินค้าในยากต่อการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง สร้างเงื่อนไขให้ลูกค้าเปลี่ยนไปซื้อคู่แข่งยากขึ้น

Section V การปรับตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ (Product Repositioning) โดยการปรับให้อยู่ในตำแหน่งที่มีคุณค่ามาขึ้น

Section VI การเปลี่ยนรูปแบบการขาย เช่น การขายร่วมกับการเพิ่มสิ่งที่จะมอบให้ลูกค้าเพิ่ม การลดสิ่งที่ให้กับลูกค้าลง หรือการเพิ่มปริมาณสินค้า

Section VII การเปลี่ยนช่องทางการจัดจำหน่าย เช่น การขายตรง การขายสินค้าในแต่ละช่องทางให้แตกต่างกัน

Section VIII การเปลี่ยนการส่งเสริมการขาย เช่นการประกาศจะมีการขึ้นราคาล่วงหน้า เลือกลดราคาเป็นบางกลุ่มลูกค้าประกาศว่าต้นทุนของเราสูงขึ้น

Section IX การเปลี่ยนวิธีการขายและการต่อรองราคา ได้แก่การฝึกพนักงานขายให้มีความเข้าใจและมีทักษะ
 
My Opinion
       หนังสือเล่มนี้มีจำนวนหน้าเพียง 134 หน้า มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 ตน แต่ละตอนมีการนำเสนอวิธีในการขึ้นราคาโดยที่ไม่เสียลูกค้าไป รวมแล้วได้ 45 วิธี ทำให้ในแต่ละวิธีมีจำนวนหน้าไม่มาก ซึ่งช่วยให้การอ่านง่ายขึ้น ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นคนเดียวกับคนที่เขียนหนังสือชื่อ Pricing Psychology Report ทำให้รู้สึกว่าผู้เขียนมีความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิคการกำหนดราคา แต่ถ้าเปรียบเทียบหนังสือเล่มนี้กับ Pricing Psychology Report ในด้านเนื้อหามีความน่าสนใจไม่แพ้กัน แต่ก็รู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้ยังเป็นรองอยู่นิดหน่อย ผมเลยให้เล่มนี้ 4 ดาวครับ
 
 
  
 
"46 Ways to Raise Prices Without Losing Sales" reviewed by วุฒิ สุขเจริญ Contact Me:  bestofsiam@hotmail.com