Home         Book Reviews         Business Trips        Technical Visits        About Me
Wut Sookcharoen
Book Reviews by วุฒิ สุขเจริญ
 
Agenda วุฒิ สุขเจริญ Title: The Agenda
Author: Michael Hammer
My Rating: Agenda วุฒิ สุขเจริญ
 
 

Summary
          หลังจากประสบความสำเร็จอย่างงดงามจากหนังสือ Reengineering the Corporation ผู้เขียนคือ Michael Hammer ก็เขียนหนังสือออกมาอีกเล่มคือ Agenda ผมเลยอ่านคนที่แนะนำหนังสือใหม่ บอกว่าหนังสือเล่มนี้คือการพยายามแก้ตัวอีกครั้งของ Michael Hammer หลังจากที่ Reengineering ทำบริษัทพังไปเยอะ ผมอ่านแล้วขัดใจมาก ผมกล้าพนันเลยว่าคนที่เขียนแบบนี้ไม่เคยอ่านหนังสือ Reengineering มาก่อน และผมว่าเค้าก็ไม่ได้อ่าน Agenda ด้วย บางทีคนแนะนำหนังสือก็แค่อ่านที่ฝรั่งเขียนไม่กี่บรรทัด แล้วเอามาแปลสรุป ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน ที่จริงแล้วผมไม่ค่อยอยากไปว่าใคร แต่มันก็อดไม่ได้ เพราะฟังแล้วหงุดหงิด แม้แต่ผลงานวิชาการ การเขียนตำรา การทำวิจัย ก็ลอกกันไปลอกกันมา ไม่ใช่เฉพาะนักศึกษา และกลับอาจารย์ก็เป็นซ่ะเองไม่น้อย
        นอกเรื่องไปเยอะ มาดูกันว่าหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาในการนำเสนอ ประเด็นสำคัญในการทำธุรกิจ 9 ประการ หรือมี Agenda 9 ประการ พูดง่าย ๆ คือ มีแนวคิดอยู่ 9 ประการทางด้านธุรกิจที่ทำให้บริษัทที่เป็นเลิศสามารถประสบความสำเร็จได้ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่วุ่นวาย แนวคิดทางธุรกิจ 9 ประการที่ Michael Hammer พูดถึงได้แก่
       Agenda 1: Make it easy for your customer to do business with you ผู้เขียนใช้คำย่อว่า ETDBW (Easy to do business with) อันนี้ไม่เห็นมีอะไรแปลกใหม่ คือต้องปรับธุรกิจให้ง่ายสำหรับลูกค้าในการเข้าถึง เพราะเค้ามองว่าราคาไม่ใช่เป็นทุนของลูกค้าเพียงอย่างเดียว แต่ลูกค้ายังต้องการความสะดวกด้วย  เค้าแนะนำให้มีการแบ่งกลุ่มลูกค้า ค้นหาความต้องการ แต่ตอบสนอง (แนวคิดนี้มันเก่าจัง)
    Agenda 2: Add more value for your customers ให้มองตัวเองเป็นผู้แก้ปัญหาให้ลูกค้า ไม่ใช่เป็นคนขายสินค้าหรือให้บริการ (ผมว่าอันนี้มันถูกเขียนในหนังสือด้านการตลาดมานานแล้ว)
    Agenda 3: Create a process enterprise คือมุ่งไปที่กระบวนการที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า
    Agenda 4: Tam the beast of chaos with the power of process ข้อนี้เค้าหมายถึงการสร้างนวัตกรรมในองค์กร เพื่อให้เกิดกระบวนการที่เหมาะสม (ผมได้แปลตามศัพท์แต่แปลตามเนื้อหานะครับ)
    Agenda 5: Base managing on measuring คือใช้ตัวชี้วัดมาเป็นเครื่องมือในการบริหาร
    Agenda 6: End the tyranny of the organization chart เค้าหมายถึงการลดการบริหารงานแบบเป็นลำดับชั้นลงไป คือให้อิสระในการบริหารงานมากขึ้น ทำงานโดยมุ่งไปที่เป้าหมายหรือผลประโยชน์ขององค์กร
    Agenda 7: Distribute for, not to, the final customer ให้สนใจที่ลูกค้าสุดท้าย หรือลูกค้าจริง ๆ โดยปรับบทบทและเป้าหมายของช่องทางการจัดจำหน่ายให้มีความสอดคล้องกับองค์กร ธุรกิจต้องเข้าใจว่าช่องทางการจัดจำหน่ายไม่ใช่ลูกค้าท้ายสุด แต่ลุกค้าท้ายสุดคือผู้บริโภค ดังนั้นต้องมีการทำงานที่มีเป้าหมายร่วมกัน
    Agenda 8: Redesign and streamline interenterprise processes อันนี้ก็คือการออกแบบกระบวนการใหม่ โดยต้องมองไปที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้่งหมด เช่น Supplier และลูกค้า
    Agenda 9: Embrace the radical vision of virtual integration เค้าบอกให้มองว่าบริษัทเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ดังนั้นตรงไหนที่คนอื่นสามารถทำได้ดีกว่าก็ให้เค้าทำแทน (Outsource) และพยายามประสานความร่วมมือกับบริษัทอื่น เพื่อทำให้สร้างคุณค่าไปสู่ลูกค้าที่ดีขึ้น
 
My Opinion
       อ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อะไรใหม่ ๆ เลย ผู้เขียนนำเสนอสิ่งที่เป็นพื้นฐานของการทำธุรกิจ ไม่ได้ให้แนวคิดอะไรใหม่ ๆ อ่านแล้วรู้สึกผิดหวัง แต่ก็ไม่ถึงกับเลวร้ายนัก เอาไป 2 ดาวล่ะกัน
 
  
 
"Agenda" reviewed by วุฒิ สุขเจริญ Contact Me:  bestofsiam@hotmail.com