Home         Book Reviews         Business Trips        Technical Visits        About Me
Wut Sookcharoen
Book Reviews by วุฒิ สุขเจริญ
 
Blown to Bits วุฒิ สุขเจริญ Title: Blown to Bits
Author: Philip Evans and Thomas S. Wurster
My Rating: Blown to Bits วุฒิ สุขเจริญ
 
 

Summary
          หนังสือเล่มนี้มาจากบทความของ Evans และ Wurster ที่ชื่อ "Strategy and the New Economics of Information" ซึ่งเป็นบทความที่ได้รับรางวัลจาก "Harvard Business Review" ก็ตามธรรมเนียมล่ะครับ เวลาบทความประสบความสำเร็จก็มักตามมาด้วยการขยายความ เพิ่มตัวอย่าง และออกมาเป็นหนังสือ ซึ่งส่วนใหญ่จะทำได้ดี เนื่องจากมีแนวคิดพื้นฐานที่น่าสนใจอยู่แล้ว
 
           Blown to Bits เนื้อหาว่าด้วยเรื่องการเกิดขึ้นของการสื่อสารรูปแบบใหม่ ๆ ที่ทำให้เกมการแข่งขันในธุรกิจเปลี่ยนไป แนวของหนังสือก็คล้าย ๆ กับหนังสือ Innovation Dilemma ของ Clayton M. Christensen ที่ว่าด้วยมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นมา และบริษัทที่เป็นเจ้าของตลาดไม่ได้ให้ความสำคัญ แต่เมื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำให้เกมการแข่งขันเปลี่ยนไป ก็ยากที่บริษัทที่เป็นเจ้าตลาดจะปรับตัวทัน หนังสือ  Blown to Bits ก็มีแนวคล้าย ๆ กัน
        ตัวอย่างที่ถูกนำเสนอในหนังสือเล่มนี้บ่อยครั้งคือเรื่องของ Encyclopaedia Britannica ที่เป็นสารนุกรมในรูปแบบหนังสือที่เป็นเจ้าตลาด แต่เมื่อมี CD-Rom เกิดขึ้น ก็จะมีสารานุกรมในรูปแบบ CD เกิดขึ้น เช่น Encarta, Grolier, Compton เป็นต้น ซึ่ง Britannica ก็มองสารานุกรมในรูปแบบ CD ว่าเป็นเหมือนของเด็กเล่น สุดท้ายเมื่อเกมทางธุรกิจเปลี่ยน Britannica ก็ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน และลงเอยด้วยการถูกบังคับให้ขายธุรกิจไปในราคาน้อยกว่าครึ่งของราคาตลาด (Book value)
       ผู้เขียนไปสรุปบทเรียนไว้ 4 ประการ ได้แก่
       1. บริษัทที่มีชื่อเสียงหรือเป็นเจ้าตลาดก็อ่อนแอได้เหมือนกัน เนื่องจากการเกิดขึ้นของ Information Technology ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อไหร่ก็ได้ สิ่งเหล่านี้สามารถทำลายหรือล้มล้างบริษัทที่ประสบความสำเร็จมาเป็นเวลายาวนานได้
      2. ความประสบความสำเร็จอย่างยาวนานของบริษัท ทำให้ผู้นำตาบอด หรือถูกบดบังจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นที่ไม่ตรงกับความเชื่อของบริษัท
      3. เกมที่เปลี่ยนไป อาจทำให้มีการกินตัวเอง (Cannibalizing) สินทรัพย์ของบริษัท หรืออาจทำลายสินทรัพย์เดิม มันจึงยากที่ทำให้บริษัทเกิดการเปลียนแปลง
      4. This is not a zero-sum game การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าคนนึงได้คนนึงเสีย แต่คนนึงเสียก็ไม่ได้แปลว่าอีกคนนึงจะได้ เนื่องจากเกมที่มันเปลี่ยนไป
 
      สิ่งที่หนังสือเล่มนี้เน้นมากที่สุดคือเรื่องของ Richness and Reach คำว่า Rechness หมายถึงคุณภาพของข้อมูล ส่วน Reach คือการที่ผู้บริโภคได้รับข้อมูล โดยปกติถ้าข้อมูลเยอะ ๆ ดี ๆ ก็จะไม่สามารถส่งไปถึงผู้บริโภคจำนวนมาก ๆ ได้ ในทางตรงกันข้ามถ้าจะส่งไปถึงผู้บริโภคมาก ๆ ข้อมูลต้องไม่เยอะ หรือมีคุณภาพไม่มาก ดังนั้นมันเลยต้องเลือก (Trade-off) แต่แนวทางของผู้เขียนระบุว่า การเปลี่ยนแปลในปัจจุบันมันไม่ต้อง Trade-off แต่ละต้องทำให้หลุดออกจากการ Trade-off นั้น 
Blown to Bits วุฒิ สุขเจริญ
 
        นอกเหนือจากการ Trade-off ระหว่าง  Richness และ Reach ที่เป็นแกนหลักสำคัญของหนังสือเล่มนี้แล้ว ผู้เขียนได้นำเสนอการ Transform องค์กร เพื่อให้เกิด New Business Model เช่น การ Deconstruction หรือการจัดการเกี่ยวกับตัวกลาง (Disintermediation) รวมถึงการ Affiliation ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับหนังสือ Innovation Dilemma ของ Clayton M. Christensen ผู้อ่านก็จะได้แนวคิดที่กว้างขึ้นในเรื่องเดียวกัน
 
My Opinion
       เนื่องจากหนังสือเล่มนี้มาจากบทความที่ได้รับรางวัลจาก Harvard Business Review ก็เลยลำบากใจในการให้คะแนนเหมือนกัน ในความคิดของผมผู้เขียนได้นำเสนอแนวคิดที่ธุรกิจต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจ แต่ผมไม่ค่อยชอบวิธีการนำเสนอที่เน้นเรื่อง Richness and Reach มากจนเกินไป ทำให้บดบังเนื้อหาส่วนอื่น ๆ เช่น Deconstructing ผมเลยให้คะแนนหนังสือเล่มนี้ 3 ดาวครับ
 
  
 
"Blown to Bits" reviewed by  วุฒิ สุขเจริญ Contact Me:  bestofsiam@hotmail.com