Home         Book Reviews         Business Trips        Technical Visits        About Me
Wut Sookcharoen
Book Reviews by วุฒิ สุขเจริญ
 
Like Economy วุฒิ สุขเจริญ Title: The Like Economy
Author: Brain Carter
My Rating: Like Economy วุฒิ สุขเจริญ
 
 

Summary
         ในบรรดาสื่อสังคมออนไลน์หรือ Social Media เว็บไซต์ Facebook นับได้ว่าเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด และนับได้ว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่นักการตลาดควรให้ความสนใจ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม หนังสือเล่มนี้พูดถึงการทำการตลาดบนเว็บไซต์ Facebook หนังสือหนากว่า 200 หน้า มีจำนวนบทอยู่ 15 บท ผมสรุปเนื้อหาแต่ละบทให้พอเป็นไอเดีย ดังนี้ครับ
 
1. The Like Effect: บทนี้อธิบายถึงประโยชน์ของ Facebook ที่มีต่อองค์กร เช่น ลดค่าใช้จ่ายด้านการตลาด เพิ่มยอดขาย สามารถควบคุมการสนทนาของลูกค้าได้ เป็นเครื่องยืนยันความสนใจของผู้คน สร้างความจงรักภักดี เป็นผู้เผยแพร่สินค้าของคุณและปกป้องการวิพากษ์วิจารย์สินค้าของคุณ ผู้เขียนอธิบายว่า Facebook เป็นการตลาดเชิงบวก เนื่องจากมันมีแต่ปุ่ม Like ไม่มีปุ่ม Dislike ดังนั้น หากลูกค้าชอบใจก็กด Like แต่ถ้าไม่ชอบใจก็ทำอะไรไม่ได้

2. You Can't Tell a Facebook by Its Cover: บทนี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของ Facebook โดยผู้เขียนระบุว่า ผู้ที่โฆษณาใน Facebook 60% เป็นธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งธุรกิจขนาดเล็กก็คือธุรกิจที่เป็นส่วนใหญ่ของประเทศ และปัจจุบันมีการใช้ Facebook มาถึง 38% ของการใช้งานทั้งหมด ในขณะที่ Email มีการใช้เพียง 17% และ Twitter ใช้เพียง 11% เท่านั้นเอง ดังนั้น Facebook จึงมีพลังมากกว่าที่คิด

3. FaceFirst: เค้าบอกว่าเจ้าสื่อสังคมออนไลนด์นี้มีข้อดี 4 ประการ ได้แก่ Conversation คือเป็นเวทีสนทนา ทำให้เกิดความสัมพันธ์ Transparency คือมีความโปร่งใส ทำให้เกิดความเชื่อมั่น เชื่อถือ Availability คือเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่าย เข้าถึงได้ตลอดเวลา Marketing แน่นอนมันสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางด้านการตลาดได้

4. FaceBucks: เจ้า Facebook นี่ยังสามารถสร้างรายได้โดยอาศัยกลยุทธ์ 5 แบบ ได้แก่ 1) การโฆษณาตรง ๆ 2) การโฆษณาไปกับ Email 3) อาศัย Fan  4) เป็น Blog 5) อาศัย Fan และการ Affiliate บทนี้ผู้เขียนจะนำเสนอ Model การสร้างรายได้ทั้่ง 5 แบบ ทำให้เข้าใจได้ง่ายว่าจะได้รายได้มาอย่างไร
5. How Not to Fall on Your Face: บทนี้ผู้เขียนได้นำเสนอความผิดพลาด 6 ประการที่ทำให้ Facebook ไม่สามารถสร้างรายได้ตามที่คาดหวัง

6. Facing the Facts: ผู้เขียนได้ให้แนวทางในการนำ Facebook ไปใช้ให้ประสบความสำเร็จ เริ่มจาก ต้องมีเป้าหมายชัดเจน มีตัวชี้วัดชัดเจน พิจารณาจุดเริ่ม (โดยพิจารณาทรัพยากร อุปสรรค และความสามารถ) ทดสอบ และปรับปรุง
 
7. Selling the Dream: บทนี้เป็นการให้แนวคิดในการขาย คือต้องเข้าใจลูกค้าและรู้ว่าลุกค้าต้องการอะไร โดยเทียบเคียงกับเทคนิคการขายที่ดั้งเดิมที่สุดในโลกคือ AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) ผู้เขียนระบุว่าลูกค้ามีฝัน 12 ประการ เช่น ความกลัว ความสนุก ความเป็นเจ้าของ ความรัก เป็นต้น

8. Putting Your Best Face Forward: บทนี้เป็นการนำเสนอเทคนิคบน Facebook ที่ทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจ โดยมุ่งไปที่กระบวนการที่ลูกค้าเข้ามาใน Facebook และดำเนินกิจกรรม

9. The Face of Advertising: ผู้เขียนได้ให้แนวทางในการทำโฆษณาบน Facebook โดยประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ต้องวิเคราะห์ธุรกิจและลูกค้า ต้องรู้ว่าใครคือลูกค้า 2) ต้องระบุลูกค้าเป้าหมาย (Passionate + Affordable + Buyers)  3) การสร้างโฆษณา 4) จัดทำ Campaigns และโฆษณาให้เหมาะสม

10. FaceHook: บทนี้ว่าด้วยเรื่องการสร้าง Fan หรือสมาชิกที่เหมาะสม

11. Talking Till Your're Blue in the Face: ผู้เขียนได้ให้แนวคิดในการทำให้ลูกค้ากด Like หรือเข้ามา Commnt ใน Facebook ของเรา

12. FaceMessage: ผู้เขียนได้ให้แนวคิดเรื่องประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจาก Facebook ไม่ใช่มีเฉพาะรายได้อย่างเดียว แต่ยังมีแง่มุมอื่นอีกด้วย โดยประโยชน์ที่ได้รับโดยตรง ได้แก่ ลูกค้า และยอดขาย ส่วนประโยชน์ทางอ้อมได้แก่ การประชาสัมพันธ์ ชื่อเสียง การสร้าง Brand การเกิดตำแหน่งในใจลูกค้า (Positioning) และการให้บริการกับลูกค้า ดังนั้นในกรใช้ Facebook ธุรกิจต้องมีการตั้งเป้าหมายที่เป็นประโยชน์ทางอ้อมด้วย

13. Face-alytics (ไม่ได้พิมพ์ผิดนะครับ เค้าใช้คำย่อแบบนี้): คือการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการใช้ Facebook โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ

14. FaceFluence: เป็นการนำเสนอเทคนิคการเพิ่มพลังให้กับ Facebook ให้ได้ผลมากขึ้น เช่น ต้องมีทั้งการให้และการรับ ต้องมีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Whitepapers) ในสิ่งที่เราเชี่ยวชาญ การใช้ Video ที่สร้างให้เกิดความบันเทิงและ/หรือให้ข้อมูล การแจกสินค้า เป็นต้น

15. FaceBusiness: ผู้เขียนได้ให้หลัก 7 ประการที่จำทำให้ประสบความสำเร็จจาก Facebook เช่น ต้องอาศัยพลังทางบวกของ Facebook การวิเคราะห์กระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนไปจบที่การขาย การใช้ประโยชน์จากโฆษณา สรุปรูปแบบของที่มาของรายได้ ต้องรู้จักลูกค้า มีการทดสอบและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา และต้องเริ่มให้น่าสนใจ โดยต้องเข้าใจว่าลึก ๆ แล้วลูกค้าต้องการอะไร
 
My Opinion
       Facebook นับได้ว่าเป็นสื่อสังคมออนไลนด์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน ใครที่เป็นนักการตลาด นักประชาสัมพันธ์ ควรให้ความสนใจและหาทางนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กร หนังสือเล่มนี้มีการปูพื้นฐานโดยชี้ให้เห็นความสำคัญของ Facebook และการนำไปประยุกต์ใช้ อย่างไรก็ดีไม่รู้เป็นเพราะผมเชี่ยวชาญเรื่องนี้อยู่แล้วรึเปล่า เวลาอ่านก็เลยรู้สึกไม่ได้อะไรใหม่สักเท่าไร ดังนั้นในความเห็นส่วนตัวของผม ผมให้คะแนน 3 ดาวครับ
 
 
  
 
"The Like Economy" reviewed by  วุฒิ สุขเจริญ Contact Me:  bestofsiam@hotmail.com