Home         Book Reviews         Business Trips        Technical Visits        About Me
Wut Sookcharoen
Book Reviews by วุฒิ สุขเจริญ
 
Konosuke Matsushita Title: Knacks for Management
Author: Konosuke Matsushita
My Rating: Konosuke Matsushita
 
 

Summary
      ก็มาถึงหนังสือเล่มที่ 4 ในชุดของ The Art and Wisdom of Management เล่มนี้เนื้อหาถูกแบ่งเป็น 5 บท เช่นเดียวกับเล่มที่ 2 และ 3 เนื้อเล่มนี้ลงรายละเอียดการบริหารมากขึ้น ผมสรุปเนื้อหาใจความและประเด็นสำคัญของแต่ละบทดังนี้ครับ
Chapter One: Giving and Getting Advice
บทนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทของผู้จัดการให้การให้คำปรึกษา อันดับแรกทักษะที่ผู้จัดการต้องมีคือทักษะการฟัง พนักงานทุกคนต้องไม่ใช่เพียงรู้ว่าเค้าทำงานอะไร แต่ต้องเข้าใจด้วยว่า “ทำไปทำไม”

Chapter Two: Qualities of Leadership
ชื่อบทคือคุณภาพของภาวะผู้นำ ถ้าจะมองหาว่าอะไรคือคุณภาพของภาวะผู้ 1... 2... 3.... อันนี้คงต้องผิดหวัง เพราะเนื้อหาจะเป็นการเล่าเป็นประเด็น ๆ โดย Matsushita เริ่มจากการระบุว่า ผู้บริหารองค์กรก็คือคนที่ต้องรับเรื่องที่วิตกกังวล ดังนั้นเค้าจึงประกาศกับพนักงานว่า ใครมีเรื่องที่วิตกกังวลก็ให้มาบอกกับเค้าได้ เพราะมันเป็นหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องจัดการเรื่องนี้ หน้าที่อย่างหนึ่งของผู้บริหารคือการกระจายงานและความรับผิดชอบ เพราะถ้าผู้บริหารรับงานไว้ที่ตนเองจะมีข้อจำกัดในการทำงาน Matsushita ยังคงยืนยันปรัชญาในการบริหารธุรกิจดังเดิม คือ องค์กรธุรกิจก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการบริการต่อสาธารณะ โดยธุรกิจจะมีส่วนร่วมกับสังคมโดยผ่านการผลิตสินค้าหรือบริการที่ช่วยยกระดับของสังคม

Chapter Three: Nurturing
Matsushita ให้ความสำคัญกับการสร้างคน โดยระบุว่า Make People Before Making Things ซึ่งถ้าบริษัทไม่สร้างคนบริษัทก็จะไม่ประสบความสำเร็จ เป็นเรื่องปกติในองค์กรที่พนักงาน 20% จะเข้าใจและเห็นด้วยกับคุณและทำตามที่คุณบอก อีก 60% อาจจะเข้าใจบ้างแต่ก็ยังคงทำตามที่คุณบอก ส่วนอีก 20% ไม่ว่าคุณจะทำอะไรดูเหมือนเขาจะขัดไปซะหมด

Chapter Four: Burdens and Balances
หลักพื้นฐานของการกระจายงานและความรับผิดชอบคือต้องกระจายไปสู่คนที่เต็มใจจะทำมันจริง ๆ อย่างก็ดีผู้บริหารต้องมีส่วนในการรับผิดชอบในทุกเรื่องโดยทั้งสิ้น

Chapter Five: Business in the Big Picture
Matsushita กล่าวมาโดยตลอดว่าหน้าที่ของบริษัทไม่ว่าขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กคือการมีส่วนช่วยสังคมให้ดีขึ้น ครั้งนี้ก็กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า การับคนเข้าทำงานก็คือการรับคนเพื่อมีวัตถุประสงค์ในกาช่วยสร้างสังคมให้ดีขึ้น
 
My Opinion
       เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็เป็นการนำเสนอแนวคิดการบริหาร โดยยังคงยึดปรัชญาการบริหารจากเนื้อหาในเล่มก่อนหน้านี้ แต่เนื่องจากเนื้อหาที่เป็นแกนหลักได้ถูกนำเสนอไปแล้ว เนื้อหาในเล่มนี้จึงไม่ค่อยมีอะไรที่แปลกใหม่ ผมขออนุญาตให้ 2 ดาวครับ
 
 
  
 
"Knacks for Management" reviewed by วุฒิ สุขเจริญ Contact Me:  bestofsiam@hotmail.com