Home         Book Reviews         Business Trips        Technical Visits        About Me
Wut Sookcharoen
Book Reviews by วุฒิ สุขเจริญ
 
Sales Bible วุฒิ สุขเจริญ Title: Sales Bible
Author: Jeffrey Gitomer
My Rating: Sales Bible วุฒิ สุขเจริญ
 
 

Summary
          หนังสือเล่มนี้ชื่อก็ระบุอยู่แล้วว่าเป็นคัมภีร์ด้านการขาย คนเขียนเค้าบอกว่าให้ใช้หนังสือเล่มนี้ได้ใน 8.5 วิธี ได้แก่ 1.ใช้เป็นทรัพยากร 2. ใช้เป็นบทเรียนประจำวัน 3. ใช้เป็นการศึกษาในกลุ่ม 4. ใช้นำเวลาประชุม 5. ใช้แก้ปัญหา 6. ใช้เตรียมการขาย 7. เพื่อปิดการขาย 8. ใช้ในสถานการณ์ที่ยากลำบา และ 8.5 ใช้เพื่อสร้างเงินให้กับคุณเป็น 2 เท่า
 
           หนังสือเล่มนี้มี 12 ตอน มีจำนวนบท 25 บท แต่ละบทจะเป็นการลำดับในแต่ละขั้นตอนของการขาย เริ่มจากการปรับความเข้าใจเรื่องกฎต่าง ๆ การเตรียมตัว การแนะนำตัว การดำเนินการขาย เป็นต้น แต่ละบทจะประกอบไปด้วยรายละเอียดปลีกย่อย เลยทำให้หนังสือมีความหนากว่า 300 หน้า (มันหนาเกินไปสำหรับหนังสือประเภทนี้)
 
My Opinion
       เนื่องจากหนังสือประกอบด้วยเนื้อหาปลีกย่อยมากมาย อันเนื่องมาจากผู้เขียนมีวัถตุประสงค์ที่จะให้ใช้หนังสือเล่มนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในรูปแบบต่าง แต่โดยส่วนตัวกลับทำให้ผมรู้สึกเบื้อ ไม่ชวนให้ติดตาม ดังนั้นผมเลยให้คะแนนแค่ 2 ดาวครับ
 
 
  
 
"Sales Bible" reviewed by วุฒิ สุขเจริญ Contact Me:  bestofsiam@hotmail.com