Sharing by รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิ สุขเจริญ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ SiamKM.com ผมตั้งใจทำเว็บไซต์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้จากเนื้อหาในหนังสือดี ๆ ที่ผมได้อ่านมา และจากประสบการณ์ตรงในการทำงาน เพื่เป็นประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หวังว่าผู้เยี่ยมชมคงได้ประโยชน์ตามสมควรครับ

สนใจติดตามข่าวสารและความรู้ด้านบริหารธุรกิจ สามารถติดตามได้จาก

https://www.facebook.com/Wutfanpage/

Website Content

Book Reviews

ผมได้ทำสรุปหนังสือที่เคยอ่านมาตลอดระยะเวลาหลายปี เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้สนใจได้ศึกษา ก่อนตัดสินใจซื้อหนังสือมาอ่าน

My Business Trips

จากการได้มีโอกาสไปทำตลาดในต่างประเทศ 
ผมได้นำเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อเป็นประโยชน์
กับผู้สนใจ

My Technical Visits

ประวัติการดูงานในต่างประเทศ

About Me

สั้น ๆ เกี่ยวกับตัวผม

My Books

ปกตินักการตลาดนิยมวิเคราะห์ตำแหน่งแบรนด์โดยใช้แผนที่การรับรู้ (Perceptual map) หนังสือเล่มนี้ผมได้นำเสนอเทคนิคการวิเคราะห์ตำแหน่งแบรนด์ โดยใช้แผนที่การรับรู้แบบต่าง ๆ ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ทำให้นักการตลาดสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กว้างขึ้น

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬา
โทร. 02-255-4433  หรือ Click ที่รูปหนังสือครับ

สำหรับไฟล์ประกอบหนังสือ สามารถ Click ที่ปุ่ม Download File ได้เลยครับ

พฤติกรรมผู้บริโภคหนังสือพฤติกรรมผู้บริโภคเล่มนี้ เขียนขึ้นจากการรวบรวมแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค จากหนังสือต่างประเทศจำนวนมาก ผสมผสานกับประสบการณ์ตรงของผู้เขียน

หนังสือ พฤติกรรมผู้บริโภคหา หาซื้อได้ที่ศูนยหนังสือจุฬา
โทร. 02-255-4433 ราคาเพียง 250 บาท สั่งซื้อ Click ที่รูปหนังสือ

หลังจากที่ผมได้เป็นวิทยากรอบรมให้กับ SME มาหลายปี เลยได้สรุปรวบรวมเนื้อหา และนำมาเรียบเรียงเป็นหนังสือเล่มนี้ ผลตอบรับดีมาก กลายเป็น Best Seller ไปแล้วครับ

สั่งซื้อได้ที่สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ต โทร 02-718-1821
เล่มละ 170 บาท

Contact Me:

วุฒิ สุขเจริญ
Tel.: 081-810-9698
Email: bestofsiam@hotmail.com
Line ID: bestofsiam