Home         Book Reviews         Business Trips        Technical Visits        About Me
Wut Sookcharoen
Sharing by ดร. วุฒิ สุขเจริญ
 
Oman
Oman
U.A.E
U.A.E.
Kuwait
Kuwait
Bahrain
Bahrain
Qatar Business Trips
Qatar

Ethiopia
Ethiopia

Sudan
Sudan

Bangladesh
Bangladesh

Myanmar
Myanmar

Vietnam
Vietnam
         
 My Business Trips in Vietnam  
Wut Sookcharoen @ Vietnam
Photo by ดร. วุฒิ สุขเจริญ
 
 
Wut Sookcharoen @ Vietnam ประเทศเวียดนามอยู่ใกล้ไทยนิดเดียว
คงไม่ต้องเล่าถึงสภาพบ้านเมือง เอาเป็นว่าเวียดนาม
น่าจะเป็นคู่แข่งที่สำคัญของไทย
เท่าที่ได้สัมผัสคนหนุ่มสาวชาวเวียดนาม
ผมว่าเค้าเป็นคนขยันขันแข็งทำงาน
มีการศึกษาดี และมีความพยายามทำธุรกิจ
สร้างเนื้อสร้างตัว ดูแล้วมีแรงผลักดันในการ
ก้าวไปข้างหน้ามากกว่าหนุ่มสาวไทยครับ
(ความเห็นส่วนตัวครับ)
 
หลังได้พบปะพูดคุยกับ
นักธุรกิจรุ่นใหม่ชาวเวียดนาม
อยู่ 2-3 ราย รู้สึกได้เลยครับว่า
 คนเหล่านี้มีพลังผลักดัน
มีความทะเยอทะยาน
ในการสร้างธุรกิจเป็นอย่างมาก
ยิ่งคุยผมรู้สึกยิ่งเป็นห่วง
ประเทศไทยครับ
Wut Sookcharoen @ Vietnam
 
 
Back to MyanmarBusiness Trips
 
   Home         Book Reviews         Business Trips        Technical Visits        About Me
         
Business Trip @ Vietnam Shaing by ดร. วุฒิ สุขเจริญ Contact Me:  bestofsiam@hotmail.com